Lądek Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, wymieniony również jako jedno z najstarszych uzdrowisk europejskich, ponad 750 lat wykorzystywane są lądeckie wody termalne. Uzdrowisko położone jest we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej w dolinie rzeki Białej Lądeckiej na zboczach i u podnóża Gór Złotych na wysokości 410-485 m n.p.m. Miasto dzieli się na starą – zabytkową część miejską, oraz na część uzdrowiskową. Lądek Zdrój jest bardzo dobrym miejscem na wypady piesze, rowerowe i narciarskie w Masyw Śnieżnika, Góry Złote czy Góry Bialskie.

Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech"

Wzorowana na łaźniach tureckich budowla z końca XVII w., dwieście lat później gruntownie przebudowana. We wnętrzu, centralnie położony okrągły, marmurowy basen do kąpieli leczniczych, wokół którego biegnie ciąg gabinetów zabiegowych z marmurowymi wannami do kąpieli. Obecnie jest to jeden z najbardziej ekskluzywnych zakładów przyrodoleczniczych na Ziemi Kłodzkiej.

Kościół Parafialny Narodzenia NMP

barokowy kościół parafialny - cenne rzeźby figuralne najwybitniejszego rzeźbiarza Ziemi Kłodzkiej, Michała Klahra (Grupa Ukrzyżowania) i jego syna Ignacego (ambona, rokokowy konfesjonał).

Most św. Jana w Lądku-Zdroju

dwuprzęsłowy, gotycki obiekt z 1565 r. Figura św. Jana Nepomucena z 1709 r. jest kopią figury z mostu Karola w Pradze i należy do najstarszych na Śląsku.

Arboretum

leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych - najwyżej położone w Polsce, czynne od wiosny do jesieni. Podziwiać w nim można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata.

Ruiny zamku Karpień (niem. Karpenstein)

ruiny znajdują się na szczycie Karpiaka (758 m n.p.m.). Zamek strzegł Przełęczy Karpowskiej, którą biegł szlak kupiecki – Solna Droga.

Jaskinia Radochowska

ponad 256 metrów podziemnych korytarzy. W pobliżu, na szczycie Cierniaka kaplica górska MB Wspomożenia Wiernych, do której prowadzi 214 kamiennych stopni z połowy XIX w. Wokół świątyni Droga Krzyżowa.

Skałki do wspinaczki

rejon Trojaka (766 m n.p.m.) i Stołowe Skały (od 465 m do 784 m n.p.m.) oferują drogi pozwalające wspinać się osobom o bardzo różnym stopniu zaawansowania.

Rynek

renesansowa i barokowa zabudowa należy do najładniejszych na Śląsku. Michał Klahr był autorem motywów umieszczonych na kamienicach.